Available courses

    Preparació per a la prova d'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació

    Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.